Aanbieder

Aanbieder

Een in art. 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) gedefinieerd begrip: degene die aanbiedt. In geval van een verzekering is de verzekeraar de aanbieder. De aanbieder is de enige financiële dienstverlener die partij is bij de overeenkomst van een financieel product. Bij een verzekering is de verzekeraar de aanbieder.