Aanschafwaarde

Aanschafwaarde

Het bedrag waarvoor een zaak of goed is aangeschaft. Een andere term hiervoor is historische kostprijs.