Aansprakelijkheidsstelling

Aansprakelijkheidsstelling

Een aansprakelijkstelling schrijft u altijd aan de persoon die u uw schade heeft veroorzaakt. Hieronder vindt u handige tips bij het versturen van de brief waarin u iemand aansprakelijk stelt:

- Verstuur uw brief altijd per aangetekende post. Zo weet u altijd of uw brief goed is aangekomen wat een belangrijk bewijs oplevert.

- Bewaar altijd een kopie van de (ondertekende) brief.

- Zorg er altijd voor dat de brief is ondertekend.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering dan verhaalt de rechtsbijstandverzekeraar uw schade op de aansprakelijke partij. Ook bij een casco-autoverzekering neemt de verzekeraar de aansprakelijkheidsstelling/verhaalsrecht over.

Een aansprakelijkstelling kan voor verschillende gevallen worden ingezet. Zo kan u iemand aansprakelijk stellen voor schade aan uw auto, voor het veroorzaken van een letsel, voor een vergoeding van immateriële schade (zoals schending van iemands eer of geestelijk letsel), voor ontslag, voor vertraging of annulering van uw vlucht, etc. In alle gevallen moet u vermelden wat de oorzaak is van de schade en hoe deze precies is ontstaan. Daarnaast is het verstandig om foto’s te nemen van de situatie en de gegevens van getuigen te noteren.