Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) ook wel WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering genoemd is een algemene aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering waarborgt de vergoeding van de door een particulier, dat wil zeggen een niet in het kader van beroeps- of bedrijfsuitoefening handelende persoon, aan een derde toegebrachte schade. Onder de dekking is begrepen de aansprakelijkheidsschade die voortvloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken. Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat kan worden verzekerd op een bijzondere aansprakelijkheidsverzekering zoals een WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) of een jagersverzekering. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook is uitgesloten opzettelijk toegebrachte schade, dat wil zeggen schade die is toegebracht met het oogmerk om schade toe te brengen of waarvan zeker is dat die zou ontstaan.