Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekering die tot ten hoogste het in de polis vermelde bedrag per gebeurtenis de vergoeding waarborgt van de bedragen die de verzekerde op grond van tegen hem gerichte aanspraken aan anderen moet betalen. Gebruikelijk is dat de verzekeraar tevens de kosten van verweer tegen al dan niet gegronde aanspraken van anderen vergoedt, veelal boven het verzekerd bedrag. Ook wettelijke rente wordt boven de verzekerde som vergoed. Er zijn algemene en bijzondere aansprakelijkheidsverzekeringen. De meest bekende is de Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren (AVP) vaak WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) genoemd. Voor bedrijven is dat de Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven (AVB)