Brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallatie

Installatie die in staat is met detectors een (begin van) brand te ontdekken en bij ontdekking, automatisch een alarmsysteem in werking te stellen. We kennen rookdetectors (reageren op de ionisatie van rookgassen of optisch op de aanwezigheid van rook), vuurdetectors (reageren optisch op de infraroodstraling van vlammen) en warmtedetectors (reageren thermisch, d.w.z. op temperatuurstijging, of pneumatisch, d.w.z. op de uitzetting van door brand verwarmde lucht in buizen). Bij de aanwezigheid van een goed werkende brandmeldinstallatie kan een korting op de brandpremie worden verleend. Daartoe dient de installatie goedgekeurd te worden door een erkend inspectiebureau en dient door de Stichting Bureau voor Sprinklerbeveiliging een certificaat voor deugdelijkheid te zijn verstrekt. Er bestaan installaties met en zonder automatische doormelding naar de brandweer of een centrale meldpost.