Buitenbraak

Buitenbraak

Term gebruikt bij de inbraakverzekering. Duidt aan dat er braak - verbreking van sloten, forceren van deuren, vensters of andere delen van het pand - aan de buitenzijde van een gebouw moet hebben plaatsgehad, met de bedoeling zich onrechtmatig toegang tot het gebouw te verschaffen.