(Contra)-Expert

Expert/Contra-expert

De door een verzekeraar of een verzekeringstussenpersoon ingeschakelde deskundige teneinde een gemelde schade te onderzoeken en over de oorzaak en omvang daarvan te rapporteren. Experts kunnen in dienst zijn van een verzekeringsmaatschappij (maatschappij-expert), maar meestentijds wordt een onafhankelijk expertisebureau ingeschakeld, dat deskundigen op diverse terreinen in dienst heeft. Bij grotere schaden kan de verzekerde in sommige branches - zoals brand - een eigen expert benoemen, ook wel contra-expert genoemd, wiens kosten binnen bepaalde grenzen eveneens voor rekening van de verzekeraar komen. Overigens kan een verzekerde altijd op eigen kosten een tegenexpert benoemen. Experts die aan bepaalde kwalificaties voldoen kunnen zich bij het Nederlandse Instituut van Register Experts laten inschrijven als registerexpert. 

~ Zie ook: Avarij-agent, Expertisekosten, Registerexpert, Schade-expertise.