Disculpatie

Disculpatie

Een beroep op het ontbreken van schuld. Term uit het aansprakelijkheidsrecht ter aanduiding van de mogelijkheid voor de partij die op grond van een wettelijk of feitelijk vermoeden van schuld aansprakelijk wordt geacht voor het ontstaan van schade, zich van deze aansprakelijkheid te bevrijden (disculperen) door het leveren van het bewijs dat haar geen schuld treft. Van sommige vormen van aansprakelijkheid is men niet bevrijd door het bewijs van afwezigheid van schuld, maar soms slechts indien overmacht kan worden bewezen; hoewel minder juist, wordt ook hiervoor wel de term disculpatie gebruik.