Jagersverzekering

Jagersverzekering

Ingevolge de Flora- en faunawet verplichte verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de houder van een jachtakte en degenen die in zijn gezelschap met een geweer jagen en niet zelf over een jachtakte beschikken. De verzekering moet naast de aansprakelijkheid jegens derden ook de aansprakelijkheid van de verzekerden jegens elkaar dekken. De benadeelde heeft op grond van art. 55 lid 1 van de Flora- en faunawet jegens de verzekeraar een eigen recht op schadevergoeding. Het jagersrisico kan facultatief worden meeverzekerd onder een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren of een aansprakelijkheidsverzekering voor landbouwers