Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad

Dit is een in art. 6:162 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.