Verhaalsrechtsbijstand

verhaalsrechtsbijstand

Ben je alleen WA of WA-Extra (WA-Beperkt Casco) verzekerd dan is er voor een verzekeringsmaatschappij geen taak weggelegd, als de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. Dat is logisch want bij een WA dekking, ben je verzekerd voor schade, die jij kunt toebrengen aan iemand anders. Bij de WA-Beperkt Casco dekking is je motorvoertuig verzekerd voor brand, diefstal etc. maar niet voor een aanrijdingschade.

Dus ben je alleen WA of WA-Extra verzekerd en een tegenpartij veroorzaakt schade, dan moet je zelf de schade gaan verhalen of je rechtsbijstandverzekeraar inzetten.