Verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering die op grond van een wettelijke bepaling moet worden gesloten. Voorbeelden zijn de op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplichte verzekering voor bezitters respectievelijk houders van een motorrijtuig, de op grond van de Flora- en faunawet verplichte verzekering voor jagers, de op grond van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen verplichte verzekering en de op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor (her)verzekeringsbemiddelaars.