Verzekeringsplicht

Verzekeringsplicht

 

De wettelijk opgelegde verplichting tot het sluiten van een verzekering. Voorbeelden: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de bemiddelaar in verzekeringen, Jagersverzekering, WAM-verzekering.