AOV

Wanneer je als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt heb je geen recht op een uitkering. Uiteraard wil je ook in dit geval je inkomen behouden. Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorg je voor je inkomen ook in het geval van bijvoorbeeld een zwangerschap. Kijk eens op verzekerenvoorzelfstandigen.nl ter oriëntatie.

De voordelen van een AOV:

• Bescherming tegen inkomensverlies.
• Premie is fiscaal aftrekbaar.
• Bewaakt de continuïteit van uw bedrijf.

Naast het verzekerd bedrag, prijsindex, eigen risicotermijn, duur en beroepsklasse moet je een belangrijke keuze maken volgens welk criterium je je wilt verzekeren. Hierbij kennen wij drie opties:


Gangbare arbeid: Er is dan alleen sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer men niet in staat is geheel of gedeeltelijk nog werkzaamheden uit te voeren, ongeacht welke dat zijn;

Passende arbeid: Hierbij wordt er gekeken naar datgene wat men bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid nog zou kunnen doen aan werkzaamheden waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgde opleiding en het soort werk wat je nu doet;

Beroepsongeschiktheid: Hierbij wordt er voor de toekenning van een uitkering alleen gekeken of je je huidige beroep wel of niet meer geheel of gedeeltelijk kunt uitoefenen.

 Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten en onderhouden bestaat uit de vijf volgende stappen:

1 Inventariseren: persoonlijk en financiële situatie in kaart brengen: beroepsgegevens, inkomen, gezinssituatie, lasten, risiciobereidheid en toekomstwensen.

2 Analyseren: welke AOV het beste bij je past. Vergelijken van diverse aanbieders op voorwaarden en premie.

3 Adviseren: van verzekeringsvorm en verzekeraar en voorwaarden die het beste aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden.

4 Bemiddelen: heb je een AOV gekozen? Dan doen wij de aanvraag en begeleiden we je bij een eventueel medisch acceptatietraject.

5 Onderhoud: advies is gebaseerd op je huidige situatie, wensen en doelen. Die veranderen; vandaar een onderhoudsgesprek eens in de drie jaar.  Mutaties, claimafhandeling, aanpassen aan wettelijke veranderingen en alle overige zaken die onder de zorgplicht van Blanken Meerburg vallen? Die kosten zitten in het abonnement.

Tip: Het kan gunstig zijn je bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering (met de reguliere provisie van 17,5%) met een zogenaamde “intermediairwijziging” naar het agentschap van Blanken Meerburg over te voeren en het abonnementstarief te gaan betalen. Bij overvoer naar onze portefeuille kijken wij kritisch of je polis nog bij je huidige situatie past.

De tarieven op een rij:

1. Uitgebreid advies éénmalig € 750,-

2. Verkort advies éénmalig € 375,-

3. Abonnementskosten per maand € 25,-