Links

Overzicht links
 
KiesBeter - Zorg wegwijzer
LSR - Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
Mijnpensioenoverzicht - AOW /pensioen
 
Nationale Auto Pas - Kilometerstandhistorie
NHG - Nationale Hypotheek Garantie
NIBUD - Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Notaris - Notarisaangelegenheden
Notarissen in NL - Notaristarieven
Overheid - Bij welke overheid moet u zijn
Pensioenkijker - Pensioenbewustzijn
Politiekeurmerk - Veilig wonen
Rijksvoorlichtingsdienst - Rijksoverheid
RvR - Raad voor Rechtsbijstand
Stichting Gart - Diefstalpreventie
Toeslagen - Recht op bijdrage van de overheid
Veiligheid - Consument & Veiligheid
VVZ - Verzekeren voor zelfstandigen
WWJW - financiële kennistest


- Bereken uw jaarruimte zelf op de site van de belastingdienst lees meer...

- Bereken uw hypotheekrenteaftrek zelf op de site van de belastingdienst lees meer...

- De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren lees meer...

- Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen die u al ontvangt, worden niet getoond. Wat u op deze website niet vindt, is wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld lees meer...

- De Nationale Auto Pas is de enige onafhankelijke instantie waar de kilometerstandhistorie van een auto op zoveel mogelijk momenten wordt vastgelegd lees meer...

- Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, houdt een centraal register bij van kredietverplichtingen in Nederland. Hebt u bijvoorbeeld een creditcard of een winkelpas, dan staat dit vermeld in de centrale kredietregistratie. BKR legt alle gegevens zorgvuldig vast en beheert het bestand lees meer...

- Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument lees meer...

- Het College voor zorgverzekeringen wil met de informatie op de site zijn professionele doelgroepen behulpzaam zijn bij de praktische of beleidsmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten lees meer...

- Register pensioenfondsen. Alle namen en adressen van pensioenfondsen die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank zijn opgenomen in het overzicht (register) Pensioenwet (Pw) lees meer...

- Site over de European Health Insurance Card (EHIC) lees meer...

- Het energielabel is een middel om consumenten in één oogopslag te informeren over het energieverbruik van apparaten, auto’s en woningen lees meer...

- Op deze site vindt u gedetailleerde informatie over vele geschillencommissies lees meer...

- U kunt hier de GGD gezondheidsinformatie doorzoeken op onderwerpen 

- De site van het Kadaster lees meer...

- KiesBeter wijst u de weg in de zorg lees meer...

- U komt op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vindt u informatie over wat u moet weten als u op vakantie gaat lees meer...

- Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doelstelling een eigen huis voor meer mensen mogelijk te maken. Op deze site treft u hier meer informatie over aan lees meer...

- Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Doel hiervan is het bevorderen van het welzijn van dat huishouden lees meer...

- Alles over notarisaangelegenheden lees meer...

- Vergelijk de notaristarieven van alle notarissen in Nederland lees meer...

- Hier kunt u nagaan bij welke overheid u moet zijn lees meer...

- De Stichting Pensioenkijker.nl wil het pensioenbewustzijn van de Nederlander vergroten lees meer...

- Informatieve site over het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de maatstaf voor veilig wonen lees meer...

- De RDW vormt dé schakel tussen particulieren, branche en overheid als het gaat om voertuigen en rijbewijzen lees meer...

- Site van de Rijksvoorlichtingsdienst lees meer...

- De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen rechtshulp kunnen krijgen lees meer...

- Op deze site vindt u informatie over diefstalpreventie van tweewielers lees meer...

- Op deze site kunt u nagaan of u recht heeft op een bijdrage van de overheid in bepaalde lasten lees meer...

- De website Veilig Betalen en Bankieren is een initiatief van de gezamenlijke banken en de Nederlandse Vereniging van Banken lees meer...

- Consument & Veiligheid. Op deze site treft u handige tips aan op het gebied van veiligheid en preventie lees meer...

- De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) is er op gericht, degene die rouwt na verlies van een dierbare te ondersteunen. Activiteiten van de LSR leveren een bijdrage aan ondersteuning van nabestaanden in het rouwproces lees meer...

- Kijk ook eens op verzekeren voor zelfstandigen ter orientatie lees meer...

- De financiële kennistest; weet wat je weet voor je een financiële beslissing neemt lees meer...